Hình ảnh cuộc họp SOM chuẩn bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Cuộc họp các quan chức cấp cao ASEAN là một trong những hoạt động đầu tiên của Việt Nam khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, trưởng SOM ASEAN của Việt Nam có mặt từ sớm kiểm tra công tác chuẩn bị cho cuộc họp.

Cuộc họp các quan chức cấp cao ASEAN được tổ chức để trưởng SOM các nước ASEAN bàn bạc chương trình nghị sự và chương trình hoạt động của Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

Phó Tổng Thư ký ASEAN Hoàng Anh Tuấn và trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng.

Trưởng SOM ASEAN của Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng trao đổi với trưởng SOM của Thái Lan.

Các đại biểu tham dự cuộc họp các quan chức cao cấp ASEAN chụp ảnh chung trước khi bước vào phiên họp.

Cuộc họp các quan chức cấp cao của ASEAN ngày 16/1 là một trong những cuộc họp rất quan trọng của ASEAN. Đây là bước đầu tiên của Việt Nam khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.

Nhóm PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/hinh-anh-cuoc-hop-som-chuan-bi-cho-hoi-nghi-hep-bo-truong-ngoai-giao-asean-1001128.vov