Hình ảnh các phiên họp báo và thảo luận trong khuôn khổ WEF ASEAN 2018

Những hình ảnh về Phiên thảo luận 'Xung đột thương mại: Vượt qua căng thẳng địa kinh tế,' Họp báo Tương lai ASEAN - Thời khắc hành động và thảo luận về chủ đề Công nghệ ngày mai: Xe tự hành.

Phiên thảo luận với chủ đề Xung đột thương mại: Vượt qua căng thẳng địa kinh tế. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Phiên thảo luận với chủ đề Xung đột thương mại: Vượt qua căng thẳng địa kinh tế. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Phiên thảo luận với chủ đề Xung đột thương mại: Vượt qua căng thẳng địa kinh tế. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Ông David Wijeratne (phải), Lãnh đạo Trung tâm Thị trường mới nổi của PwC Global - một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay, phát biểu tại Họp báo Tương lai ASEAN - Thời khắc hành động. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Ông David Wijeratne, Lãnh đạo Trung tâm Thị trường mới nổi của PwC Global - một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hiện nay, phát biểu tại Họp báo Tương lai ASEAN - Thời khắc hành động. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng Giám đốc Công ty PwC Việt Nam phát biểu tại Họp báo Tương lai ASEAN - Thời khắc hành động. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Bà Đinh Thị Quỳnh Vân (giữa), Tổng Giám đốc Công ty PwC Việt Nam phát biểu tại Họp báo Tương lai ASEAN - Thời khắc hành động. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận về chủ đề Công nghệ ngày mai: Xe tự hành. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận về chủ đề Công nghệ ngày mai: Xe tự hành. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận về chủ đề Công nghệ ngày mai: Xe tự hành. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

Các đại biểu thảo luận về chủ đề Công nghệ ngày mai: Xe tự hành. (Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)