Hình ảnh ấn tượng tại lễ khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang

  Sáng 30/8, Tỉnh Đoàn Bắc Giang khai mạc Đại hội TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang, với 258 đại biểu.

   Biểu trưng Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII đặt trước Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang.

  Biểu trưng Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII đặt trước Trung tâm Hội nghị tỉnh Bắc Giang.

   Sáng 30/8, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang khóa XVI.

  Sáng 30/8, Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội, trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang khóa XVI.

  Đại hội tổ chức 4 diễn đàn thảo luận, gồm: Diễn đàn xây dựng hình mẫu thanh niên Bắc Giang; tuổi trẻ sáng tạo, tiên phong; đồng hành với thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng.

  Đại hội tổ chức 4 diễn đàn thảo luận, gồm: Diễn đàn xây dựng hình mẫu thanh niên Bắc Giang; tuổi trẻ sáng tạo, tiên phong; đồng hành với thanh niên, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và bảo vệ trẻ em, thiếu niên, nhi đồng.

   Đại biểu chào cờ tại Đại hội

  Đại biểu chào cờ tại Đại hội

   Anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang phát biểu khai mạc Đại hội

  Anh Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang phát biểu khai mạc Đại hội

   Các đại biểu tham dự Đại hội Tỉnh Đoàn Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

  Các đại biểu tham dự Đại hội Tỉnh Đoàn Bắc Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

   Chiều 30/8, Đại hội bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 39 đồng chí, khuyết 1 người. Đại hội tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII. Đại hội bầu đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

  Chiều 30/8, Đại hội bầu Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bắc Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 39 đồng chí, khuyết 1 người. Đại hội tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII. Đại hội bầu đại biểu chính thức và dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

   Đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

  Đại biểu bầu Đoàn Chủ tịch tại Đại hội

  Nguyễn Thắng - Như Ý

  Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hinh-anh-an-tuong-tai-le-khai-mac-dai-hoi-doan-tncs-ho-chi-minh-tinh-bac-giang-post1465700.tpo