Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak

Kiatisak là cái tên rất quen thuộc với NHM bóng đá Việt Nam, thế nhưng không nhiều người biết rằng, nhà cầm quân 43 tuổi này lại có tới 3 cô con gái. Cả ba đều rất xinh xắn và nhí nhảnh.

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 1

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 2

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 3

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 4

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 5

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 6

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 7

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 8

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 9

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 10

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 11

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 12

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 13

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 14

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 15

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 16

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 17

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 18

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 19

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 20

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 21

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 22

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 23

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 24

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 25

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 26

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 27

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 28

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 29

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 30

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 31

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 32

Hình ảnh '3 nàng công chúa' nhí nhảnh của HLV Kiatisak - Ảnh 33