HII tăng kế hoạch lãi ròng 2017 thêm 27%, cổ tức lên 20-30%

HII dự kiến nâng mức sản lượng trung bình từ 2.700 tấn/ tháng lên 4.500 tấn/ tháng vào quý IV/2017. Công ty sẽ chi trả cổ tức đợt 1/2017 tỷ lệ 15% vào ngày 12/09/2017.

CTCP Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái (HOSE: HII) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2017 của Công ty.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất điều chỉnh tăng 4,5% lên 1.150 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thay đổi thành 70 tỷ đồng, tăng lên 27,3%. Mức cổ tức cũng được điều chỉnh tăng mạnh từ 10-15% lên 20-30%.

HII tăng kế hoạch lãi ròng 2017 thêm 27%, cổ tức lên 20-30% - Ảnh 1

Các chỉ tiêu khác thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 2802/2017/NQ-ĐHĐ ngày 28/02/2017. Giao cho ông Vũ Thanh Bình- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty chỉ đạo, đôn đốc các xưởng sản xuất, các phòng chức năng thực hiện kế hoạch nêu trên.

Được biết, trong 7 tháng đầu năm, Công ty ước sản lượng tiêu thụ đạt 17.942 tấn, tăng trưởng 83% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 60% kế hoạch năm. Công ty cũng dự kiến nâng mức sản lượng trung bình từ 2.700 tấn/ tháng lên 4.500 tấn/ tháng vào quý IV/2017.

Mới đây, HII cũng thông báo 14/08 ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (tương đương 1.500 đồng/CP). Theo đó, HII sẽ cần chi khoảng 20,4 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này vào ngày 12/09/2017.