Hiệu ứng Domino công phu hoành tráng nhất từng thấy

Để có được "trận địa" hiệu ứng Domino như ở dưới đây, bạn sẽ phải mất rất nhiều thời gian để xếp các chi tiết rồi làm đổ chúng trong vài phút.

Video: Hiệu ứng domino công phu hoành tráng nhất chưa từng thấy:

Nguồn video: YouTube/Hevesh5.