Hiệu trưởng với mô hình quản lý giáo dục có chất lượng

    Báo Giáo Dục & Thời Đại
    Gốc

    (GD&TĐ) - Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong Chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư trung ương và Quyết định 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”, theo kế hoạch, trong 2 năm 2009 và 2010 Bộ Giáo dục - Đào tạo sẽ tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng cho hiệu trưởng các trường phổ thông theo chương trình liên kết Việt Nam - Singapore. Có thể nói, đây là lần đầu tiên, một hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được triển khai ở quy mô lớn với sự tham gia của gần 30.000 hiệu trưởng các trường phổ thông trên toàn quốc.

    Lần đầu tiên hiệu trưởng các trường phổ thông được tiếp cận với mô hình quản lý tiên tiến thông qua tập huấn. Trong khuôn khổ hiệp định kết nối giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ Singapore đã ký kết ngày 06 tháng 12 năm 2005. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã ký với bộ trưởng Giáo dục Singapore Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục (ngày 25 tháng 4 năm 2007), trong đó, vấn đề bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cho các trường phổ thông được hai Bộ trưởng đặc biệt quan tâm. Theo thỏa thuận giữa hai Bộ trưởng, việc bồi dưỡng hiệu trưởng các trường phổ thông Việt Nam sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn: xây dựng chương trình bồi dưỡng; đào tạo đội ngũ giảng viên nguồn cấp quốc gia và cấp tỉnh; triển khai bồi dưỡng đại trà. Phía Singapore (thông qua Học viện giáo dục Singapore và Quỹ Temasek) hỗ trợ Việt Nam đào tạo đội ngũ giảng viên nguồn hai cấp (tại Việt Nam và Singapore); cử chuyên gia tư vấn xây dựng chương trình; đào tạo chuyên gia tư vấn giám sát thực hiện chương trình. Thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện là tháng 3 năm 2008. Trên cơ sở tiếp cận mô hình trường học ưu việt và chương trình đào tạo các nhà lãnh đạo giáo dục quốc tế của Singapore, kết hợp với thực tiễn giáo dục Việt Nam, các chuyên gia giáo dục Việt Nam (với sự tư vấn của chuyên gia giáo dục Singapore) đã xây dựng một mô hình quản lý giáo dục có chất lượng là nhằm hướng tới kết quả đầu ra. Trên cơ sở mô hình này, Chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông được thiết kế gồm 7 chuyên đề nhằm phát triển năng lực của người hiệu trưởng trường phổ thông Việt Nam về lãnh dạo và quán lý nhà trường trong bối cảnh toàn cầu hóa, bao gồm cả lĩnh vực giáo dục... đang diễn ra như một xu thế khách quan. Theo Đề án tổng thể đã được lãnh đạo Bộ GD&ĐT phê duyệt, trong năm 2009, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức tập huấn cho 13.500 hiệu trường các trường phổ thông. Số hiệu trưởng các trường phổ thông còn lại sẽ tiếp tục được bồi dưỡng trong năm 2010. Việc chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam – Singapore trong thời điểm hiện nay là một trong những biểu hiện quyết tâm to lớn của lãnh đạo Bộ GD&ĐT trong việc đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục - chủ đề năm học 2009 - 2010, tiền đề quan trọng để triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020. Trịnh Thanh Trà (CV Cục NG&CBQL CSGD)

    Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/channel/2741/2009/09/1717107/