Hiệu trưởng tuyển giáo viên: Quyền chưa thực sự trong tay

Năm nay, Hà Nội tiên phong trong việc giao quyền hoàn toàn cho hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở GD-ĐT trong việc tuyển giáo viên cho mình. Việc tuyển dụng được các nhà chuyên môn đánh giá là nghiêm túc, tuy nhiên, trong đó vẫn còn bộc lộ những vấn đề bất cập…