Hiệu trưởng THPT Bình Phú bị phê bình vì thiếu sót trong quản lý

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký văn bản nghiêm khắc phê bình Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Bình Phú.

Ngày 24/3, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 1771/SGDĐT-TCCB, về việc phê bình đối với cá nhân có thiếu sót trong công tác quản lý của Trường trung học phổ thông Bình Phú, Quận 6.

Theo đó, từ kiến nghị và đề xuất tại báo cáo kết quả kiểm điểm, biên bản họp kiểm điểm theo Kết luận số 760/KL-SGDĐT ngày 15/2/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đối với nội dung tố cáo đối với ông Trần Nghĩa Nhân – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Bình Phú, Quận 6 (gọi tắt là kết luận 760/KL-SGDĐT)

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Nghiêm khắc phê bình ông Trần Nghĩa Nhân – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Bình Phú, do đã có những sai sót trong công tác quản lý tài chính, chuyên môn của nhà trường đã được nêu tại kết luận số 760/KL-SGDĐT.

Trường trung học phổ thông Bình Phú, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Trường trung học phổ thông Bình Phú có trách nhiệm tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân, bộ phận có liên quan, đồng thời khắc phục các sai sót được nêu tại kết luận số 760.

Trường trung học phổ thông Bình Phú có trách nhiệm thông báo, công khai văn bản này đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của trường theo quy định.

Trước đó, ngày 23/2/2024, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký ban hành thông báo số 925/TB-SGDĐT, về kết luận nội dung tố cáo đối với ông Trần Nghĩa Nhân – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Bình Phú, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (Kết luận 760-/KL-SGDĐT).

Căn cứ theo thông báo này, nội dung tố cáo hiệu trưởng đã chỉ đạo tổ Thể dục thực hiện thu, chi không đúng, không minh bạch đối với thu tiền học cụ trong môn Thể dục tự chọn bắt buộc của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, gây hoang mang và bức xúc đối với phụ huynh trong năm học 2022 – 2023.

Cụ thể: Nhà trường đã thực hiện việc thu tiền học cụ đối với môn Thể dục tự chọn bắt buộc, để giáo viên trực tiếp thu tiền học sinh là chưa đúng quy định theo văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong năm học 2022 – 2023.

Trường sử dụng khoản thu tiền học cụ trong môn Thể dục tự chọn để chi cho các hoạt động như: Chi tiền hỗ trợ giảng dạy Thể dục tự chọn, tổ chức giải bóng đá học sinh, thuê xe chở học sinh đi thi An ninh quốc phòng là chưa đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, không sử dụng các khoản thu đúng mục đích thu (hỗ trợ giảng dạy Thể dục tự chọn với số tiền 97.500.000 đồng, tổ chức giải bóng đá học sinh, thuê xe chở học sinh đi thi An ninh quốc phòng với số tiền 16.540.000 đồng).

Năm 2022, Trường trung học phổ thông Bình Phú không được cấp kinh phí cho việc mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông, trong đó có dụng cụ, thiết bị dạy học môn thể thao tự chọn cụ thể là môn cầu lông, bóng đá, bóng rổ theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông.

Vì vậy, trường sử dụng nguồn thu của học sinh, để mua thiết bị dùng cho hoạt động giảng dạy của giáo viên, tập luyện kỹ thuật, thực hành của học sinh và hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy môn thể thao tự chọn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: Nhà trường cần thực hiện việc thu hồi số tiền đã chi sai mục đích, hoàn trả lại cho học sinh của trường 2 khoản tiền nói trên (tổng cộng hơn 114 triệu đồng – PV).

Được biết, đây là lần thứ 2 trong vòng 4 tháng qua, ông Trần Nghĩa Nhân bị nhận văn bản nghiêm khắc phê bình do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ký.

Vào ngày 24/11/2023, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ký văn bản 6866/SGDĐT-TCCB, phê bình và nhắc nhở ông Trần Nghĩa Nhân đã để xảy ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác chuyên môn, quản lý tài chính, tài sản của nhà trường.

Việt Dũng

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/hieu-truong-thpt-binh-phu-bi-phe-binh-vi-thieu-sot-trong-quan-ly-post242157.gd