Hiệu trưởng bị khởi tố, Trường CĐ Y tế Quảng Nam chờ người ký bằng tốt nghiệp

Các sinh viên tại Trường CĐ Y tế Quảng Nam đã đến kỳ tốt nghiệp nhưng không có ai đủ thẩm quyền ký cấp bằng do hiệu trưởng bị khởi tố.

Ngày 18-6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Trường CĐ Y tế Quảng Nam trong việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên.

Trường CĐ Y tế Quảng Nam

Trường CĐ Y tế Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Nội vụ chủ động trao đổi thông tin, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy để sớm tham mưu, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao quyền hiệu trưởng Trường CĐ Y tế Quảng Nam, làm cơ sở để nhà trường ký, cấp các văn bằng tốt nghiệp đảm bảo theo đúng quy định.

Trước đó, Trường CĐ Y tế Quảng Nam có công văn gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc xin được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh, sinh viên.

Trường CĐ Y tế Quảng Nam cho biết theo quy định, những người có thẩm quyền được ký vào văn bằng tốt nghiệp gồm hiệu trưởng, quyền hiệu trưởng và phó hiệu trưởng được hiệu trưởng ủy quyền bằng văn bản.

Tuy nhiên, hiện nay tại Trường CĐ Y tế Quảng Nam chỉ có 2 phó hiệu trưởng, chưa có ai đủ thẩm quyền để ký vào văn bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên đã đến kỳ tốt nghiệp.

Trước thực tế này, Trường CĐ Y tế Quảng Nam xin UBND tỉnh Quảng Nam cho phép ông Bùi Long Ẩn, Phó Hiệu trưởng được ký cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên tốt nghiệp kỳ này, với số lượng dự kiến là 120 học sinh, sinh viên (kể cả hệ liên thông và hệ chính quy).

Điều này nhằm tạo sự yên tâm cho học sinh theo học, nhất là các học sinh, sinh viên nước bạn Lào đang theo học đã đến kỳ tốt nghiệp. Đồng thời, giúp các em học sinh, sinh viên hệ liên thông kịp thời đủ điều kiện để nộp hồ sơ xếp chuyển ngạch.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các ông Huỳnh Tấn Tuấn, Hiệu trưởng; Nguyễn Ba, nguyên Hiệu trưởng và ông Nguyễn Đức Đón, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng Trường CĐ Y tế Quảng Nam về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

UBND tỉnh Quảng Nam đã phân công ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành hoạt động của trường.

Trần Thường

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hieu-truong-bi-khoi-to-truong-cd-y-te-quang-nam-roi-boi-196240618081624062.htm