Hiệu trưởng bị cách chức, hàng trăm triệu đồng chưa thể thu hồi

Ông Huỳnh Hữu Bình trong thời gian giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề thủ công mỹ nghệ (TCMN) Bình Định đã có nhiều việc làm vi phạm các quy định pháp luật về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo nghề, tài chính - kế toán...

Nhiều sai phạm

Với cương vị Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề TCMN Bình Định, ông Huỳnh Hữu Bình để xảy ra nhiều sai phạm .

Theo thông tin PV tìm hiểu được, về công tác tổ chức cán bộ, ông Bình không thành lập Hội đồng Trường, không xây dựng Quy chế dân chủ cơ sở, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức, đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2015 sai với quy trình... Thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, giáo viên (GV) trong trường chưa đúng quy định pháp luật.

Hiệu trưởng bị cách chức, hàng trăm triệu đồng chưa thể thu hồi - Ảnh 1

Trường Trung cấp nghề TCMN Bình Định

Trường Trung cấp TCMN Bình Định cũng đã chi sai số tiền 212.496.000 đồng; trong đó, 135.123.000 đồng từ việc lập chứng tiền mua vật tư, nguyên nhiên vật liệu đào tạo các lớp sơ cấp nghề năm 2015; 77.373.000 đồng từ việc lập chứng từ thù lao GV.

Với tư cách Hiệu trưởng, chủ tài khoản nhà trường, nhưng ông Bình không ký báo cáo tài chính Quý 4 năm 2015, nhật ký sổ cái năm, sổ chi tiết năm 2015, số quỹ tiền mặt năm 2015 và số tiền gửi ngân hàng năm 2015…

Đặc biệt, ông Bình chỉ đạo bộ phận chuyên môn lập chứng từ khống rút tiền về để ngoài sổ sách kế toán với số tiền 239.385.000 đồng. Đồng thời, sử dụng số tiền 239.385.000 đồng từ việc lập chứng từ khống sai mục đích, sai chế độ quy định.

Ngoài ra, Trường chi sai nguồn số tiền 7.640.000 đồng; chi trùng công tác phí cho 4 GV với số tiền 9.040.000 đồng. Chi tiền nâng lương và phụ cấp 30% đứng lớp trong năm 2015 cho bà Hoàng Thị Thúy Hằng sai quy định với số tiền 12.640.800 đồng (tiền nâng lương trong năm 2015 là 4.278.000 đồng và tiền phụ cấp 30% đứng lớp trong 8 tháng năm 2015 là 8.362.800 đồng).

Bên cạnh đó, trường tuyển sinh vượt mức quy mô đào tạo đối với một số nghề nhưng không đăng ký hoạt động dạy nghề bổ sung với cấp có thẩm quyền theo quy định.

Một số lớp dạy nghề nhà trường bố trí GV giảng dạy có trình độ, chuyên môn đào tạo không phù hợp với quy định…

Hiệu trưởng bị cách chức, hàng trăm triệu đồng chưa thể thu hồi

Năm 2015, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH thành lập đoàn và tiến hành kiểm tra công tác tài chính - kế toán năm 2015 và những công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ tại Trường Trung cấp nghề TCMN Bình Định.

Qua kết quả kiểm tra, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH yêu cầu thu hồi số tiền 261.065.800 đồng nộp vào ngân sách Nhà nước, vì Nhà trường lập chứng từ nhưng không mua vật tư, nguyên vật liệu, sửa chữa máy móc thiết bị phục vụ công tác dạy nghề mà để ngoài sổ sách và chi sai chế độ cho viên chức và người lao đồng.

Đồng thời, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã ký quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Huỳnh Hữu Bình, Hiệu trưởng Trường Trung cấp TCMN Bình Định.

Ông Võ Văn Lương, Chánh văn phòng Sở LĐ-TB&XH Bình Định, cho biết thêm Sở tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Phan Đình Nhiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp TCMN Bình Định.

Sở cũng sẽ tổ chức họp để đưa ra hình thức kỷ luật với một số cá nhân có liên quan như ông Đặng Trường Văn (Phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp), ông Lê Văn Quốc (Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính), bà Trịnh Thị Phương Thảo (thủ quỹ), bà Hoàng Thị Thúy Hằng (GV dạy nghề điện).

Về công tác khắc phục sai phạm, đến nay, trường đã triển khai thu hồi công tác phí của 4 GV với tổng số tiền 9.040.000 đồng; thu hồi tiền 30% đứng lớp của bà Hoàng Thị Thúy Hằng số tiền 6.000.000 đồng; số tiền còn lại chưa thu là 6.640.800 đồng, bà Hoàng Thị Thúy Hằng có giấy đề nghị xin trừ vào lương hàng tháng 11 và 12.

Riêng số tiền 239.385.000 đồng từ việc lập chứng từ khống rút để ngoài sổ sách nhà trường chưa triển khai thu hồi được.

Huyền Trang