Hiệu quả từ việc thu tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp không cao

Số tiền thuế đất nông nghiệp tại các địa phương có khi chỉ bằng số tiền chậm nộp thuế của một doanh nghiệp nhỏ và chi phí để đi thu và quản thuế nông nghiệp còn cao hơn.

Hiệu quả từ việc thu tiền thuế sử dụng đất nông nghiệp không cao - Ảnh 1

Đây là câu chuyện hiện đang diễn ra tại huyện Mê Linh, một nơi có truyền thống làm nông nghiệp tại Hà Nội.

Xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, Hà Nội hiện có hơn 10 ha đất nông nghiệp vẫn phải đóng thuế. Ông Phó Chủ tịch xã cho biết, số tiền này chỉ vẻn vẹn 19 triệu đồng/năm. Thế nhưng, mỗi lần đến đợt thu, cán bộ xã phải mất công tính toán, lập hồ sơvà đi đến từng nhà thu tiền thuế.

Nếu tính chung cả huyện Mê Linh, số tiền thu từ thuế sử dụng đất nông nghiệp chỉ khoảng 269 triệu đồng/năm, chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số tiền thuế của cả huyện.