Hiệu quả từ phương pháp cai nghiện SMART

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 15.8, sau 3 năm triển khai, Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đã tổ chức báo cáo kết quả điều trị cai nghiện ma túy bằng phương pháp SMART, lần đầu tiên được áp dụng tại VN.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2008/8/16/256433.tno