Hiệu quả từ nguồn vốn Quỹ 'Hỗ trợ nông dân'

Quỹ 'Hỗ trợ nông dân' (HTND) các cấp giúp nhiều hội viên (HV), nông dân trên địa bàn tỉnh được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Ban vận động Quỹ “HTND” tỉnh chỉ đạo ban vận động các cấp tập trung triển khai đến các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cấp hội vận động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang mỗi người ít nhất 1 ngày lương; mỗi hộ gia đình nông dân từ 10 nghìn đồng; hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ ủng hộ 30 nghìn đồng; các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn ủng hộ từ 2 triệu đồng trở lên.

Năm 2023, Quỹ “HTND” tỉnh huy động được 5 tỷ 810 triệu đồng, đạt 116% kế hoạch. Trong đó, cấp tỉnh vận động 1 tỷ 779 triệu đồng; cấp huyện, Thành phố và cơ sở vận động 4 tỷ 131 triệu đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ “HTND” các cấp toàn tỉnh đang quản lý 73 tỷ 544 triệu đồng. Từ nguồn quỹ, các cấp Hội lựa chọn xây dựng 98 mô hình, dự án với 787 lượt hộ nông dân được vay vốn, phương thức cho vay ngày càng quy mô, đầu tư vốn cho một dự án được nâng lên (tối đa 100 triệu đồng/hộ; tối đa 2 tỷ đồng/dự án).

Từ nguồn Quỹ “HTND” góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, từng bước ổn định đời sống cho HV, nông dân. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến đem lại hiệu quả cao như: Dự án nuôi trâu sinh sản tại xã Đại Sơn (Quảng Hòa) sau 2 năm vay vốn Quỹ “HTND”, đàn trâu có 32 con, 16 con nghé, nhiều hộ có từ 3 - 4 con trâu; Dự án trồng và chế biến miến dong tại xã Thành Công, Dự án sản xuất trồng và chăm sóc cây ăn quả tại xã Vũ Minh, Dự án nuôi trâu sinh sản tại xã Tam Kim (Nguyên Bình); Dự án trồng cây hồi và chế biến tinh dầu hồi tại xã Cốc Pàng (Bảo Lạc)... Những mô hình, dự án đạt kết quả tốt không những giúp các hộ hoàn trả lại số vốn đã vay mà còn tạo điều kiện giúp HV, nông dân có cơ hội mở rộng, phát triển cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập, ổn định đời sống...

Hội viên, nông dân thị trấn Pác Mjầu (Bảo Lâm) chăm sóc bò.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bảo Lâm Mông Hải Châu chia sẻ: Hội Nông dân huyện có 153 chi hội với 9.500 HV, HV, nông dân chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi nên rất cần vốn để đầu tư sản xuất. Hiện nay, tổng số tiền Quỹ “HTND” huyện quản lý trên 7 tỷ 300 triệu đồng. Trong đó, nguồn của tỉnh 2 tỷ 250 triệu đồng, nguồn của huyện gần 4 tỷ 300 triệu đồng... Nhờ làm tốt công tác xây dựng và quản lý vốn nên rất nhiều HV tin tưởng, tự nguyện ủng hộ xây dựng Quỹ “HTND”. Đến nay, huyện có 20 dự án “1 dự án nuôi trâu, 18 dự án nuôi bò, 1 dự án nuôi dê”, tạo điều kiện cho 119 HV có việc làm, tăng thu nhập cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Dương Hùng Dũng cho biết: Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Quỹ “HTND”, phát triển Quỹ bền vững trở thành công cụ, phương tiện quan trọng để các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân thông qua hoạt động hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật cho HV, phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng và nhân rộng thành công các mô hình phát triển kinh tế; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quỹ “HTND” bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như: tuyên truyền trên Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh và Truyền hình Cao Bằng, Website Hội Nông dân tỉnh, tờ rơi, Trang thông tin điện tử Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân tỉnh... Phấn đấu tăng trưởng nguồn quỹ năm 2024 đạt từ 5 tỷ đồng trở lên. Chủ động khảo sát nhu cầu sử dụng vốn của HV, nông dân, xây dựng các mô hình, dự án cho vay vốn Quỹ “HTND”; cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả.

Minh Tuyền

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/hieu-qua-tu-nguon-von-quy-ho-tro-nong-dan-3168757.html