Hiệu quả từ mô hình nuôi cá rô phi đơn tính tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Với mục tiêu giúp người dân tận dụng hiệu quả diện tích mặt nước ở địa phương để phát triển nuôi thủy sản, đồng thời đưa đối tượng nuôi mới, có chất lượng cao, được thị trường ưa chuộng vào thay thế dần các đối tượng nuôi truyền thống, từ tháng 4.2011, Trung tâm Thủy sản tỉnh Điện Biên đã triển khai mô hình nuôi cá rô phi đơn tính dòng GIFT tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên với diện tích 2,5 ha, số lượng cá giống thả nuôi là 32.000 con. Trong đó, Trung tâm Thủy sản hỗ trợ 100% chi phí con giống và 40% chi phí thức ăn với tổng kinh phí hỗ trợ cho mô hình gần 500 triệu đồng.

Sau 6 tháng triển khai, đến nay mô hình này đem lại hiệu quả khá cao. Theo các hộ tham gia mô hình, cá đạt trọng lượng trung bình khoảng 0,4 kg/con. Kết quả từ mô hình cũng khẳng định, cá rô phi đơn tính dễ nuôi, tăng trọng nhanh, có khả năng thích ứng và phù hợp với điều kiện tự nhiên của huyện Điện Biên. Chính vì vậy, việc nhân rộng mô hình ra các xã trên địa bàn huyện sẽ đóng góp tích cực vào việc tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao sản lượng thủy sản trên một đơn vị diện tích nuôi, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo cho địa phương. Ông Lò Văn Bun - cán bộ khuyến nông xã Thanh Xương cho biết, các mô hình trình diễn với ao nuôi có diện tích 500 m 2 , thả 1.500 con, mật độ 3 con/m 2 cho tỷ lệ cá sống đạt trên 90%, sau 6-7 tháng cho thu hoạch trên 6 tấn.

Cá rô phi đơn tính có giá trị kinh tế cao, tăng trưởng nhanh, có đặc tính nổi trội là ăn tạp, có khả năng thâm canh cao, dễ áp dụng cho các hình thức nuôi khác nhau. Với giá cả hợp lý (30-40 nghìn đồng/kg), cá rô phi đơn tính sẽ dễ tiêu thụ ở thị trường Điện Biên, cạnh tranh được với các loại cá khác.

Minh Phúc