Hiệu quả từ các mô hình xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã có nhiều mô hình sản xuất phát huy hiệu quả nhằm nâng cao đời sống của người dân.

Mô hình trồng dâu tây công nghệ cao tại xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng.

Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Nguyễn Văn Dừa cho biết, xác định các cây, con trọng điểm để phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Cao Bằng đã tích cực phối hợp chính quyền và các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy lợi thế của mỗi địa phương. Nhiều mô hình sản xuất hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị được hình thành thúc đẩy sản xuất phát triển, đồng thời nâng cao giá trị kinh tế của nông sản.

Một số cây, con đang có triển vọng như cây chanh leo tại địa bàn huyện Trà Lĩnh. Cây dong riềng để sản xuất miến dong. Cây thạch đen, cây dâu tằm và các cây trồng phục vụ nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất chế biến nông sản cũng như việc phát triển chăn nuôi lợn đen, đàn bò, đàn dê…

Trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều mô hình kinh tế hợp tác xã nông nghiệp, trang trại, gia trại đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, làm dịch vụ nông nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tạo việc làm ổn định cho lao động nông thôn.

Đặc biệt, mô hình phát triển sản xuất dâu tây công nghệ cao và trồng hoa hồng tại xóm Đà Quận, xã Hưng Đạo, TP Cao Bằng với diện tích 4.500 m2, trồng các giống dâu Hàn Quốc và Nhật Bản trong hệ thống nhà kính.

Vườn dâu cho thu hoạch, cung ứng thị trường với giá 250.000 đồng/kg dâu Hàn Quốc, 350.000 đồng/kg dâu Nhật Bản…

Đến nay, toàn tỉnh có 10 xã đạt 19 tiêu chí, 1 xã đạt 15 tiêu chí, 40 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 114 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và còn 12 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân toàn tỉnh đạt hơn 8 tiêu chí/xã. Đã có 176/177 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch nông thôn mới.

Đóng góp tích cực cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn phải kể tới các tổ chức thành viên. Trong đó, Hội Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; vận động khuyến khích các chi hội phụ nữ cơ sở gây quỹ tiết kiệm cho chị em vay vốn không lấy lãi; Xây dựng quỹ tình thương hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Phụ nữ giúp nhau công lao động sản xuất, hỗ trợ vốn, cây, con phát triển kinh tế gia đình; Phụ nữ thành lập các nhóm liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; Phụ nữ thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh nỗ lực phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chương trình ủy thác, tín chấp cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, tăng cường triển khai các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp để nông dân học tập làm theo. Tăng cường tuyên truyền nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiên tiến trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đảm bảo quốc phòng - an ninh…

Ông Nguyễn Văn Dừa đặc biệt ghi nhận kết quả mà Đoàn Thanh niên các cấp phát huy sức trẻ sáng tạo, tiên phong trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong đó chú trọng vận động, tập hợp lực lượng đoàn viên, thanh niên thực hiện có hiệu quả phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Tham gia nhiệt tình các hoạt động lao động công ích, hướng về cơ sở, các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đẩy mạnh phong trào thanh niên lập nghiệp, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất.

“Các mô hình đã góp phần thúc đẩy và phát triển sản xuất, trở thành một trong những tiêu chí quan trọng và là khâu then chốt trong phát triển thế mạnh của địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực và thiết thực trong xây dựng nông thôn mới”, ông Nguyễn Văn Dừa khẳng định.

Hạnh Nhân