Hiệu quả mô hình “nhà trực dân quân”

Thừa Thiên-Huế được ví là “vùng rốn lũ”, bởi liên tục trong những năm qua, địa phương này luôn hứng chịu sự tàn phá của “thủy thần” gây nhiều thiệt hại khá nặng nề. Từ thực tế đó, quân dân Thừa Thiên-Huế đã tìm ra nhiều giải pháp, nhiều mô hình phát huy tốt hiệu quả, góp phần giảm nhẹ hậu quả thiên tai...