Hiệu quả kinh tế và ý nghĩa xã hội từ phương thức kinh doanh mới

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nợ và tài sản tồn đọng là một thực trạng nan giải, gây cản trở, làm giảm hiệu quả của tiến trình chuyển đổi và cải tổ doanh nghiệp nhà nước. Chính vì lý do đó, ngày 5-6-2003, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 109/2003/QĐ-TTg cho phép thành lập Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng doanh nghiệp (DATC) trực thuộc Bộ Tài chính.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=127042&sub=56&top=38