Hiểu đúng về thiếu máu do thiếu sắt: Con gái bớt lo

Trong các ngày đèn đỏ, con gái thường dễ mắc chứng thiếu máu do thiếu sắt. Trang bị đầy đủ những kiến thức về chứng thiếu máu do thiếu sắt sẽ giúp con gái có biện pháp bảo vệ sức khỏe, không còn "sợ" các ngày đèn đỏ nữa.

Hiểu đúng về thiếu máu do thiếu sắt: Con gái bớt lo - Ảnh 1

Hiểu đúng về thiếu máu do thiếu sắt: Con gái bớt lo - Ảnh 2

Thu Hằng