Hiểu đúng thiếu máu, thiếu sắt: Con gái bớt lo

Trong những ngày đèn đỏ, ngoài việc thay đổi tâm lý khiến con gái mệt mỏi, các nàng còn dễ mắc chứng thiếu máu do thiếu sắt. Con gái ơi đừng lo nhé, bởi trong chính các nàng đều có một "Iron Woman" mạnh mẽ, luôn lắng nghe những điều cơ thể nói về thiếu mắt thiếu sắt cùng nàng đấy!.

.

Hiểu đúng thiếu máu, thiếu sắt: Con gái bớt lo - Ảnh 1

Hiểu đúng thiếu máu, thiếu sắt: Con gái bớt lo - Ảnh 2

.

Hiểu đúng thiếu máu, thiếu sắt: Con gái bớt lo - Ảnh 3