Hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Sáng 3/10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Đồng chí Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tham dự hội nghị.

Hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh thông qua tờ trình đề nghị hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị

Sau bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021, trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ có 1 đồng chí được điều chuyển vị trí công tác mới. Để kiện toàn tổ chức Ủy ban và Ban Thường trực MTTQ tỉnh, yêu cầu cần phải hiệp thương cử Ủy viên MTTQ tỉnh và hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đã thông qua tờ trình đề nghị hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Theo đó, việc hiệp thương được tiến hành theo đúng quy trình trên cơ sở điều 23, điều 25 của Điều lệ MTTQ Việt Nam; căn cứ Thông báo số 389/TB-TU, ngày 1.9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ; căn cứ Công văn số 2570/MTTQ-BTT, ngày 19/9/2016 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác tổ chức, cán bộ.

Hiệp thương cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh - Ảnh 3

Lãnh đạo MTTQ tỉnh trao đổi với cán bộ mặt trận xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương

Kết quả tại hội nghị, các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh đã thống nhất hiệp thương cử bà Trần Thị Thu Hương – Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy vào Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Minh Chi