Hiệp hội Kinh doanh vàng tiếp tục kiến nghị lập Sở giao dịch vàng quốc gia

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá Nghị định 24/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và những văn bản hướng dẫn có liên quan, Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) đưa ra 8 kiến nghị, trong đó có kiến nghị lập Sở Giao dịch vàng quốc gia.

Theo VGTA, thời điểm năm 2012 thị trường vàng Việt Nam có nhiều bất ổn, tình trạng đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo ra các cơn sốt giá vàng thường xuyên xảy ra, nên Nghị định 24/NĐ-CP được ban hành vào thời điểm đó là phù hợp và đã phát huy hiệu quả, góp phần ổn định thị trường vàng trong nước.

Thị trường vàng trong nước đã được tổ chức, sắp xếp lại một cách chặt chẽ; không còn những cơn sốt giá vàng miếng như trước đây; đã ngăn chặn được ảnh hưởng của biến động giá vàng đến ổn định kinh tế vĩ mô; vai trò quản lý Nhà nước đối với thị trường vàng được nâng cao; ngăn chặn được tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế; vàng miếng không còn được sử dụng làm phương tiện thanh toán.

Đặc biệt, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã không cho phép các ngân hàng thương mại (NHTM) huy động, cho vay vàng, không cho phép sử dụng vàng làm tài sản có và đưa vào bảng cân đối tài sản của các NHTM nên đã tạo điều kiện cho thị trường vàng phát triển ổn định và không bị chi phối, điều tiết bởi các nhà tạo lập thị trường là các NHTM.

Hiệp hội Kinh doanh vàng tiếp tục kiến nghị lập Sở giao dịch vàng quốc gia - Ảnh 1

Theo kiến nghị của VGTA, NHNN trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 24 với tầm nhìn chiến lược dài hạn, tổng thể để phát triển thị trường vàng Việt Nam theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Tuy nhiên, VGTA cho rằng, đến nay sau gần 5 năm, thị trường vàng Việt Nam đã cơ bản ổn định và một số đạo luật mới về đầu tư, kinh doanh đã được ban hành, thì một số quy định tại Nghị định 24 hiện không còn phù hợp.

Đáng chú ý, việc chuyển đổi từ các loại vàng miếng khác sang vàng miếng SJC đã gây tốn kém và rủi ro cao cho các doanh nghiệp khi phải kéo dài thời gian xin chấp thuận của NHNN và không phải đơn vị nào cũng được cấp phép; sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế gia tăng; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng trang sức không được tiếp cận vốn vay ngân hàng; doanh nghiệp không được nhập khẩu vàng nguyên liệu…

“Do đó, việc nghiên cứu sửa đổi Nghị định 24 là rất cần thiết để tạo điều kiện thị trường vàng Việt Nam phát triển bền vững và ổn định theo định hướng của Chính phủ và phù hợp với thông lệ quốc tế”, VGTA đề xuất.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá Nghị định 24/NĐ-CP và những văn bản hướng dẫn có liên quan, VGTA vừa có công văn báo cáo Thống đốc NHNN ý kiến của Hiệp hội về đánh giá Nghị định 24 và những kiến nghị; trong đó, Hiệp hội này đưa ra 8 kiến nghị.

Thứ nhất: Cần trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 24 với tầm nhìn chiến lược dài hạn, tổng thể để phát triển thị trường vàng Việt Nam theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Thứ hai: Theo quy định của Luật đầu tư 2014, hiện chỉ có 3 ngành nghề kinh doanh vàng có điều kiện, bao gồm: “Kinh doanh mua, bán vàng miếng”, “Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng”, “Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ”. Do đó, VGTA đề nghị bãi bỏ quy định cấp giấy phép đối với các hoạt động: Nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ; Tạm nhập khẩu vàng nguyên liệu để gia công vàng trang sức, mỹ nghệ để tái xuất khẩu; Nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Thứ ba: Đối với việc đăng ký bổ sung địa điểm kinh doanh vàng miếng và thay đổi địa điểm kinh doanh vàng miếng, thì doanh nghiệp chỉ cần thông báo cho NHNN là phù hợp, nhằm tránh tạo ra giấy phép con không cần thiết, gây tốn kém về thời gian, chi phí và mất cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp.

Thứ tư: Cần làm rõ các hoạt động kinh doanh vàng thuộc “hoạt động kinh doanh vàng khác” nhằm tránh tạo ra kẽ hở và tạo ra cơ chế xin cho không cần thiết.

Thứ năm: Hiện nay thị trường vàng Việt Nam đã cơ bản ổn định nên NHNN nghiên cứu trình Chính phủ cho thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia vào thời điểm thích hợp để góp phần giảm chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế, giảm bớt tình trạng buôn lậu vàng; đồng thời góp phần huy động vàng trong dân để đầu tư phát triển kinh tế của đất nước.

Thứ sáu:
Về quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ, cần quy định quản lý cả hoạt động sản xuất và lưu thông sản phẩm trên thị trường.

Thứ bẩy:
Sửa đổi Thông tư số 33/2011/TT-NHNN ngày 8/10/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng để cho phép các doanh nghiệp kinh doanh vàng được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Thứ tám: NHNN tổ chức buổi Tọa đàm với Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh vàng để có những đánh giá cụ thể hơn về những quy định của Nghị định 24 và các văn bản pháp luật có liên quan, cũng như quá trình áp dụng các văn bản pháp lý này trong thời gian qua để trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 cho phù hợp với tình hình hiện nay và thông lệ quốc tế.

Trước đó, vào hồi tháng 5 vừa qua, VGTA đã gửi NHNN về báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng và những kiến nghị của Hiệp hội, trong đó có kiến nghị đáng chú ý là thành lập Tổ công tác nghiên cứu xây dựng đề án huy động vàng trong dân và thành lập Sở Giao dịch vàng quốc gia.

Thanh Hương