Hiệp hội các Phòng Thử nghiệm Hoa Kỳ hợp tác xây dựng tiêu chuẩn tại VN

(HNMĐT) – Hôm nay (10/10), Hiệp hội các Phòng Thử nghiệm Washington (Hoa Kỳ) công bố kế hoạch phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất Lượng và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST3) tổ chức chuỗi hội thảo về Đánh giá sự Phù hợp với tên gọi “Xây dựng Tiêu chuẩn và Tác động đối với Thương mại”.