Hiệp “gà”: Tuyển nhân sự cho đội văn nghệ trước khi ra trại

    Báo Công An Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    Những ngày qua Hiệp "gà" phải tích cực tuyển chọn các phạm nhân có khả năng tham gia văn nghệ để chuẩn bị cho việc thay đổi "nhân sự" đội văn nghệ khi anh rời Trại tạm giam số 2 (Hà Nội) vào tháng 9 này.>> Đội văn nghệ đặc biệt của bầu sô Hiệp "gà"

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/6/93014.cand