Hiệp định hạt nhân dân sự Ấn Độ - Mỹ “không công bằng đối với Ấn Độ”

    Gốc

    ND - Đảng Cộng sản Ấn Độ và  các lực lượng phản đối hiệp định hợp tác về lĩnh vực hạt nhân dân sự giữa Ấn Độ và Mỹ cho rằng, hiệp định "là không công bằng đối với Ấn Độ".

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107025&sub=82&top=45