Hiệp định An ninh Mỹ - I-rắc vượt qua "cửa ải" cuối cùng An ninh chưa được vãn hồi

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Mặc dù, Hiệp định an ninh Mỹ - I-rắc vừa vượt qua trở ngại cuối cùng trước khi có hiệu lực, nhưng bạo lực, xung đột ở chiến trường Trung Cận Đông này vẫn là nỗi nhức nhối, làm đau đầu các nhà hoạch định chính sách ở cả Bát-đa lẫn Oa-sinh-tơn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/190193