Hiện tượng mở file văn bản thấy toàn ô vuông

    Gốc

    XHTTOnline: Tôi hiện có USB Vaio Sony 8Gb, nhưng mỗi khi tôi lưu dữ liệu văn bản Word vào, sau đó rút USB ra cắm vào máy khác thì file văn bản thường báo lỗi không mở được hoặc mở thấy toàn ô vuông. Tôi đã thử format lại USB nhưng không có hiệu quả. Vậy USB của tôi có phải bị nhiễm Virus không?...

      Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=52&subjectID=14222