Hiện trường vụ nổ lớn ở Formosa Hà Tĩnh

Vụ nổ xảy ra trong quá trình vận hành lò cao số 1, có thể từ thiết bị hun khói của lò vôi và không gây ảnh hướng lớn đến dây chuyền vận hành lò cao.

Phạm Trường