Hiến máu là chuyện bình thường

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Đó là tâm sự của Lê Đình Lê, cựu sinh viên Khoa Kế toán, Trường đại học Thương mại, Hà Nội, hiện là nhân viên một công ty truyền thông, khi trò chuyện với chúng tôi về phong trào hiến máu nhân đạo.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=132360&sub=51&top=37