Hiến kế giải pháp "Nâng cao vai trò khu vực kinh tế tư nhân"

Nội dung này nằm trong khuôn khổ "Diễn đàn kinh tế Việt Nam" được tổ chức vào ngày 5/12/2016 tại Hà Nội.

Hiến kế giải pháp "Nâng cao vai trò khu vực kinh tế tư nhân" - Ảnh 1

Chủ đề của Diễn đàn năm nay được thực hiện xoay quanh nội dung "Nâng cao vai trò khu vực kinh tế tư nhân", Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận hai nhóm vấn đề về tăng cường liên kết khu vực kinh tế tư nhân trong nước với đầu tư nước ngoài và thu hút đầu tư của khu vực tư nhân theo hướng phát triển xanh và bền vững.

Nội dung chính được thảo luận trong phiên thứ nhất về "Tăng cường liên kết giữa khu vực kinh tế tư nhân trong nước với đầu tư nước ngoài trong mọi lĩnh vực, ngành nghề" các diễn giả sẽ tập trung làm rõ một số nội dung như tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia vào chuỗi cung ứng, sản xuất toàn cầu cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ thông qua luật pháp, tài chính, kế toán và chính sách thuế; Nguồn nhân lực và nhu cầu đào tạo; Cải thiện cơ sở hạ tầng, cơ chế hợp tác công tư PPP và BOT...

Trong phiên thứ hai với chủ đề "Thu hút đầu tư của khu vực tư nhân theo hướng phát triển xanh và bền vững", các diễn giả sẽ tập trung thảo luận về cách làm thế nào để thu hút được đầu tư trong nước và nước ngoài vào năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; Giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và các quy định bảo vệ môi trường.

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Liên minh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam tổ chức.

Chương trình sẽ được diễn ra vào sáng thứ Hai, ngày 05/12/2016 tại Khách sạn Sheraton Hà Nội.

Được biết, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) được thành lập năm 1997 tại Hội nghị Tư vấn thường niên giữa Chính phủ Việt Nam và cộng đồng các nhà tài trợ. Diễn đàn như một kênh đối thoại chính sách hoạt động phi lợi nhuận, không mang tính chất chính trị nhằm mục đích xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư tư nhân và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam. Hoạt động của Diễn đàn chủ yếu thông qua các phiên họp cấp cao định kỳ giữa lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp đồng thời thông qua hoạt động của các nhóm công tác chuyên trách trên tất cả các lĩnh vực kinh tế.

Nguồn: Quyên Lưu/Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương