Hiến kế của kiều bào là nguồn "ngân hàng ý tưởng" quý giá

Đó là khẳng định của lãnh đạo TP.HCM tại Lễ bế mạc Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới 2016 vừa diễn ra tại TP.HCM.

Hiến kế của kiều bào là nguồn "ngân hàng ý tưởng" quý giá - Ảnh 1

Trong thời kỳ khởi đầu của giai đoạn phát triển 2016 - 2020, TP.HCM hiện đang có nhu cầu cấp bách là được tư vấn, phản biện, chia sẻ kinh nghiệm tri thức về các vấn đề then chốt như: quy hoạch - phát triển bền vững; nguồn nhân lực; khoa học công nghệ và đầu tư thị trường… Những sáng kiến, hiến kế, đóng góp của kiều bào vào đúng thời điểm này đã mang lại một nguồn "ngân hàng ý tưởng" quý giá cho các chính sách phát triển của thành phố.

Tại hội nghị năm nay, trong gần 100 tham luận đi sâu vào các vấn đề phát triển TP.HCM của kiều bào gửi về, đã có trên 50 tham luận được trình bày cùng các ý kiến trao đổi, phản hồi của thành phố, tạo không khí sôi nổi, thẳng thắn và cởi mở.