Hiển hiện Thăng Long xưa

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Điều tra, sưu tầm tư liệu là hạng mục quan trọng của “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến” (Tủ sách). Xét ở nhiều góc độ, những người thực hiện đã phải chạy đua với thời gian để Tủ sách xứng đáng là công trình ý nghĩa chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/187622