Hiểm họa từ những sinh vật ngoại lai

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Sau khi Báo Người Lao Động ra ngày 21-4-2008 có bài viết “Cá quỷ đầy sông Sài Gòn”, nhiều nhà khoa học cảnh báo, hiện nay ở Việt Nam có rất nhiều sinh vật ngoại lai và nếu không kiểm soát được thì chúng sẽ gây ra những hậu quả khôn lường.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/khoa-hoc/222463.asp