Hiểm họa khôn lường từ tội phạm mạng khai thác công nghệ mới Deepfake

Tiến sĩ Jonathan Crellin, Chủ nhiệm bộ môn An toàn thông tin, Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học RMIT, nhận định về mối nguy hiểm của tội phạm sử dụng công nghệ Deepfake để lừa đảo trong thời đại AI.

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/hiem-hoa-khon-luong-tu-toi-pham-mang-khai-thac-cong-nghe-moi-deepfake-post796761.html