HH Quốc tế 2007: Thùy Dương và HH Nhật “kết” nhau!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet – “Miss Nhật Bản, người bạn được ban tổ chức sắp xếp cùng phòng đã giúp tôi rất nhiều trong việc mượn những dụng cụ sinh hoạt tại khách sạn bởi phần lớn người Nhật ít sử dụng tiếng Anh’’ - Thùy Dương.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=26706