Hezbollah ngày càng mạnh hơn!

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Thủ lĩnh nhóm du kích đối lập Hezbollah hôm 01/11 tuyên bố rằng, tổ chức của ông đã phát triển mạnh hơn trong khi Israel ngày càng suy yếu.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Quocte/30290/default.aspx