Hết quý III, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn 2.175 tỷ đồng

Chiều 11/11, liên Bộ Tài chính-Công thương công bố tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG xăng dầu quý III/2016.

Tổng số trích Quỹ BOG trong quý III (từ ngày 1/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016) là 1.242,136 tỷ đồng; tổng số sử dụng Quỹ BOG trong quý III là 564,892 tỷ đồng; lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương 2,771 tỷ đồng.

Hết quý III, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn 2.175 tỷ đồng - Ảnh 1

(ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Số dư Quỹ BOG đến hết quý III (đến hết ngày 30/9/2016): 2.175,134 tỷ đồng. Như vậy, số dư Quỹ BOG tính đến hết quý III tăng khá mạnh so với thời điểm 30/6/2016.

Doanh nghiệp có số dư Quỹ BOG lớn nhất là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam với 1.719.965 triệu đồng; tiếp đến là Tổng công ty xăng dầu Quân đội và Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh, dư lần lượt là 276.890 triệu đồng và 205.281 triệu đồng.

Trước đó, vào thời điểm ngày 1/1/2016, số dư Quỹ BOG là 3.970,063 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31/3/2016 là 3.787,147 tỷ đồng; số dư Quỹ BOG tại thời điểm 30/6/2016 là 1.495,432 tỷ đồng.

Hương Thủy