Hết quý 3, Quỹ bình ổn giá xăng dầu tăng 680 tỷ đồng

Liên bộ Tài chính - Công thương vừa công bố số dư của Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) đến hết quý 3 là 2.175,134 tỷ đồng, tăng gần 680 tỷ đồng so với thời điểm hết quý 2.

Hết quý 3, Quỹ bình ổn giá xăng dầu tăng 680 tỷ đồng - Ảnh 1

Cụ thể, tổng số trích Quỹ BOG trong Quý 3, từ ngày 1-7-2016 đến hết ngày 30-9-2016 là 1.242,136 tỷ đồng và tổng số sử dụng Quỹ BOG trong thời gian này là 564,892 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG dương là 2,771 tỷ đồng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm 313 triệu đồng.

Trước đó, Số dư Quỹ BOG tại thời điểm ngày 1-1-2016 là hơn 3.970 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 31-3-2016 là hơn 3.787 tỷ đồng; Số dư Quỹ BOG tại thời điểm 30-6-2016 là hơn 1.495 tỷ đồng.

Tập đoàn xăng dầu Việt Nam hiện có số dư Quỹ lớn nhất với gần 1.720 tỷ đồng. Tiếp theo là Tổng công ty xăng dầu Quân đội và Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh với số dư lần lượt là hơn 276 tỷ đồng và hơn 205 tỷ đồng.

Số dư quỹ âm lớn nhất thuộc về Công ty TNHH Hải Linh với số dư âm hơn 49 tỷ đồng; Công ty Cổ phần hóa dầu Quân đội với số dư âm hơn 34 tỷ đồng.