Heifer International tích cực hỗ trợ VN giảm đói nghèo

    Gốc

    Sau 20 năm hoạt động tại Việt Nam, tổ chức nhân đạo phi chính phủ Heifer International Việt Nam (Mỹ) đã triển khai hiệu quả nhiều dự án xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường tại 26 tỉnh và thành phố trong cả nước.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/232227/Default.aspx