Hề xiếc: Loay hoay tìm lối diễn

Trước thực trạng các tiểu phẩm hài đang ngày càng mờ nhạt trên khấu xiếc Việt Nam, Chi hội xiếc Việt Nam, Liên đoàn xiếc Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Nghệ thuật hài và vấn đề đào tạo diễn viên hài cho sân khấu xiếc Việt Nam" để tìm cách cải thiện cho loại hình nghệ thuật này.