Hệ thống tài chính đang "sống thực vật"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Hôm 20/02, tỷ phú đầu tư George Soros cho biết hệ thống tài chính quốc tế đã thật sự tan rã và trước mắt sẽ không có giải pháp ngắn hạn nào cho cuộc khủng hoảng này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=130459