Hệ thống kiểm tra rung lắc siêu mạnh của Trung Quốc

Trung Quốc phát triển hệ thống rung lắc điện động lực 1.000 kN đầu tiên trên thế giới, giúp kiểm tra các bộ phận của máy bay, vệ tinh và phương tiện khác.

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/he-thong-kiem-tra-rung-lac-sieu-manh-cua-trung-quoc-ar866365.html