Hệ thống giữ xe thông minh

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Tất cả thông tin như số xe, màu xe, giờ gởi xe, hình dáng người ngồi trên xe... đều được lưu lại trong hệ thống dữ liệu của máy tính bảo đảm an toàn cho xe của người gửi

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090121114618117P0C1038/he-thong-giu-xe-thong-minh.htm