Hệ thống giao dịch trái phiếu Chính phủ: Kết nạp 13 thành viên

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    (PL)- Ngày 1-9, Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội cho biết đã có các quyết định chấp thuận cho 13 tổ chức làm thành viên hệ thống giao dịch trái phiếu chính phủ (TPCP).

    Danh sách này gồm 12 công ty chứng khoán và Ngân hàng thương mại Standard Chartered. SGDCK Hà Nội cho biết ngày 24-9 sẽ chính thức khai trương và đưa hệ thống giao dịch TPCP chuyên biệt vào hoạt động.

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/kinh-te/view.aspx?news_id=268446