Hệ số sử dụng vốn ngoại tệ/tổng huy động khoảng 50 - 60%

Tối 6.7, bà Nguyễn Thị Hồng - Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước VN khẳng định trong 6 tháng đầu năm, tín dụng đang tăng trưởng thấp, Ngân hàng Nhà nước đã linh hoạt cho phép các ngân hàng (NH) mở rộng tín dụng ngoại tệ.

Đến cuối tháng 5, tín dụng ngoại tệ tăng 9,35% so với cuối năm 2013, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng tín dụng chung của toàn hệ thống tăng 1,51%. Tín dụng ngoại tệ/huy động ngoại tệ trong nước lên tới 99,5% không đáng quan ngại. Nếu tính cả các khoản tiền gửi ngoại tệ trong nước khác và nguồn vốn nước ngoài (các khoản vay nước ngoài, các khoản tiền gửi của NH nước ngoài tại NH trong nước, các khoản cấp tín dụng của NH mẹ ở nước ngoài cho chi nhánh NH hoạt động tại VN, các khoản ủy thác bằng ngoại tệ từ Chính phủ, các tổ chức quốc tế và các tổ chức khác để NH cho vay ngoại tệ trong nước) thì hệ số sử dụng vốn này thấp hơn rất nhiều, khoảng 50 - 60%.

T.Xuân