Hệ sinh thái văn hóa bền vững là điều kiện cần đối với một thành phố sáng tạo

Công chúng Thủ đô vừa được sống lại trong những ngày ký ức về di sản đồng thời được trải nghiệm đa dạng hoạt động văn hóa nghệ thuật sáng tạo mới mẻ tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm và nhiều địa điểm khác trên địa bàn Hà Nội. Những hoạt động sôi nổi này nằm trong Lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023. Lễ hội đã khép lại với nhiều tín hiệu tích cực về nền công nghiệp sáng tạo của Hà Nội, đồng thời cũng mở ra nhiều vấn đề cần bàn thảo, suy ngẫm và khai phá để hướng tới xây dựng một hệ sinh thái văn hóa bền vững trong thời gian tới.

Thu Mai, Hoàng Tuyên

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/he-sinh-thai-van-hoa-ben-vung-la-dieu-kien-can-doi-voi-mot-thanh-pho-sang-tao-20231204113754288.htm