Hè này trẻ đi đâu, chơi gì?

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT-Mỗi khi hè về, các em được nghỉ học ở trường thì vấn đề sân chơi cho trẻ lại được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, hè nào cũng vậy, trẻ em luôn thiếu chỗ chơi và Hà Nội cũng không phải là ngoại lệ.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/CTXH/45299/default.aspx