Hệ điều hành nền tảng cho doanh nghiệp nhỏ

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Ngày 1/4/2009, Microsoft VN thông báo mở rộng hệ điều hành máy chủ Windows Server với sản phẩm mới Windows Server 2008 Foundation cho doanh nghiệp nhỏ đến 15 PC.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=13630&chnlid=13&t=pcolarticle