Hễ có thu nhập là đánh thuế !

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trao đổi với báo giới chiều 24-10, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cho biết: Sẽ có khoảng 2,3 triệu người thuộc diện đóng thuế thu nhập cá nhân

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/205810.asp