Hễ “cay” là chém

    Báo Công An Nhân Dân
    3 đăng lạiGốc

    Nhóm côn đồ 8X của Ngọc Anh gồm 10 tên, bất kể đi đâu, chúng cũng mang theo dao tông, quắm dài, kiếm và đặc biệt là những con dao chọc tiết lợn được nối dài bằng những đoạn gậy tre có độ dài khoảng 2m. Chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ, băng nhóm này sẽ lập tức ra tay.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/12/81618.cand